Bli stödfamilj

Som stödfamilj tar du emot ett barn i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Du är ett stöd för ett barn eller ungdom som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning.

En stödfamilj kan se ut på många olika sätt. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

Ekonomisk ersättning och stöd

Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov. Innan du blir stödfamilj ska du lämna ett registerutdrag från Polisen.

Du kan hjälpa till på andra sätt om det inte passar dig att bli stödfamilj.

Bli avlösare

Bli kontaktfamilj

Bli kontaktperson

Bli ledsagare

Senast uppdaterad: 22 juli 2024