Bli ledsagare

Ledsagaren ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Du kan vara ledsagare åt antingen en ungdom eller en vuxen.

Du följer med personen till fritidsaktiviteter med utgångspunkt från personens önskemål, intressen och förmåga. Du kan bli ledsagare till personer från cirka 13 år och uppåt. Uppdragen sker utanför personens hem och omfattar cirka 12 timmar per månad.

Ekonomisk ersättning

Som ledsagare får du ett arvode i form av timersättning för din tid. Innan du blir ledsagare ska du lämna ett registerutdrag från Polisen.

Du kan hjälpa till på andra sätt om det inte passar dig att bli ledsagare.

Bli avlösare

Bli kontaktfamilj

Bli kontaktperson

Bli stödfamilj

Senast uppdaterad: 22 juli 2024