Bli avlösare

Som avlösare avlastar du föräldrarna i det dagliga omsorgsarbetet i familjens hem och närmiljön.

Det ger föräldrarna möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter, familj och vänner. Du ska ha fyllt 18 år.

Du kan vara avlösare för föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Ekonomisk ersättning

Som avlösare blir du timanställd i Växjö kommun. Arbetet bidrar till din totala tjänstgöring, som inte får överstiga 100 procent. Uppdraget som avlösare ligger på cirka 20 timmar/månad. Du får ett arvode i form av timersättning för din tid.

Du kan hjälpa till på andra sätt om det inte passar dig att bli avlösare.

Bli kontaktfamilj

Bli kontaktperson

Bli ledsagare

Bli stödfamilj

Senast uppdaterad: 22 juli 2024