Stöd till dig som söker jobb

Du som söker jobb eller utbildning kan få stöd från kommunen. Kommunen kan stödja dig på olika sätt för att det ska bli lättare för dig att få ett arbete.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen behöver du först skriva in dig.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning av en studie- och yrkesvägledare

Genom att prata med en studie- och yrkesvägledare kan du få mer kunskap om vilka alternativ som finns när det gäller studier och yrkesval. Vi pratar om dina intressen och framtidsplaner. Du kan få information om olika utbildningar, yrken och arbetsmarknadsfrågor. Boka in en tid med en studie- och yrkesvägledare för att få Länk till annan webbplats.information och vägledning om studier.

Du kan också besöka drop-in hos komvux.

Framtidsverkstan

Ibland kan det vara svårt att hitta rätt väg i livet när man är ung. Vad ska jag plugga? Vad vill jag jobba med? Hur får jag hjälp om jag eller någon annan mår dåligt?

Kom till oss på Framtidsverkstan. Här får du

  • hjälp av studie- och yrkesvägledare att hitta och söka utbildning
  • hjälp att skriva CV och söka arbete
  • information om hur du gör om du själv eller någon annan mår dåligt eller far illa, har frågor om missbruk eller om våld i nära relationer
  • hjälp med kontakter med olika myndigheter.

Framtidsverkstan är till för dig som är 16-29 år och du hittar oss på Bergendahlska gården, Liedbergsgatan 14 i Växjö, varje tisdag klockan 15.00-16.30.

Jobbstöd till dig med ekonomiskt bistånd

För att du som har ekonomiskt bistånd ska komma i arbete eller studier kan du få hjälp av kommunen. Du kan till exempel få hjälp med att söka jobb, förbereda dig inför studier eller insatser för att förbättra din hälsa. Det är din koordinator som ser till att du får stödet och hjälper dig med en plan för att du ska nå ditt mål.

Arbetsträning

Arbetsträning är till för dig som behöver testa på att arbeta, komma igång med bra rutiner i vardagen. Arbetsträning är också till för att testa din arbetsförmåga. Du kanske har haft det svårt på tidigare på arbetsplatser eller har du varit sjuk och behöver börja på rätt nivå med stöd.

Praktik

Praktik är bra för dig som vill testa på ett nytt yrke eller bli bättre på att prata svenska. Det ökar dina möjligheter att lära dig något nytt och få ett arbete. Du och din koordinator planerar tillsammans vad du ska göra under din praktik och vilken arbetsplats du ska vara på.

Medborgartjänst arbetsmarknad

Genom medborgartjänsten kan du som får stöd från kommunen för att komma i arbete, lättare utföra ärenden och kommunicera med din handläggare. Du kan se vem som är din handläggare samt skicka och ta emot meddelanden från handläggaren. Du kan också läsa och signera dokument från handläggaren.

Medborgartjänst arbetsmarknad

Växjömentor - mentorsprogram för utrikesfödda

Kommunen startar hösten 2024 ett mentorsprogram som vill hjälpa dig som högutbildad utrikesfödd kvinna att komma till arbete eller vidare studier. Genom att träffa en mentor som kan vägleda och bidra med sitt nätverk, kan du som adept få möjlighet att närma dig arbetsmarknaden. Vill du veta mer? Kanske vill du ha en mentor?
Läs mer om Växjömentor

Level Växjö

Har du en idé om eget företag? Söker du kunskap om att starta eget? Är du intresserad av att träffa andra företagare och utöka ditt nätverk? Level Växjö erbjuder dig en internationell mötesplats för nätverkande, kunskap och coachning.

Mer information om Level Växjö Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024