Så jobbar vi i Växjö kommun

På de här sidorna kan du läsa om hur det är att jobba i Växjö kommun, hur vi jobbar samt vad vi kan erbjuda dig. Du hittar dessutom filmer, berättelser och information om våra medarbetare och deras arbetsplatser.

Detta kan vi erbjuda dig

Vi tycker att det är viktigt att ha personal med stor kunskap, kreativitet och förmåga att möta invånaren. En förutsättning är att våra anställda mår bra och värnar om varandra och invånarna. Hos oss finns därför stora möjligheter till egen utveckling, flexibla arbetstider och andra förmåner.

Mer information om vad vi kan erbjuda dig.

Vår värdegrund

Växjö kommunkoncern har en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra värderingar som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen. Värderingarna påverkar vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en god kommunal service och vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Växjö kommunkoncerns värdegrund

Så här jobbar vi i processer

Att arbeta över verksamhetsgränserna kan vara väldigt svårt i stora och komplexa organisationer. För att kunna göra det på ett så resurseffektivt sätt som möjligt samt sätta invånarna i fokus och utveckla där det verkligen behövs, har Växjö kommun bland annat valt att arbeta efter ett processbaserat arbetssätt.

Våra arbetsplatser

Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med cirka 7 000 anställda fördelade på 600 arbetsplatser och 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag. Mer om våra arbetsplatser

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 9 juni 2023