Bli kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem, vanligtvis en eller två helger i månaden.

Du och din familj är ett stöd för ett barn eller ungdom som kanske har drabbats av sjukdom i familjen, ekonomiska problem, skilsmässa, missbruk eller har ensamstående föräldrar som behöver stöd.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det viktigaste är att ni vuxna är trygga och stabila, både i er själva och i ert förhållande.

Ekonomisk ersättning och stöd

Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka era utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov. Innan du blir kontaktfamilj görs ett registerutdrag från Polisen, socialtjänst och Kronofogden.

Du kan hjälpa till på andra sättt om det inte passar dig att bli kontaktfamilj.

Bli avlösare

Bli kontaktperson

Bli ledsagare

Bli stödfamilj

Senast uppdaterad: 5 juni 2024