Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2019-02-26

Anslås: 2019-02-18

Nedtages: 2019-03-12

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2019-01-21

Anslås: 2019-01-31

Nedtages: 2019-02-22

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2019-02-05

Anslås: 2019-02-07

Nedtages: 2019-03-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29

Anslås: 2019-02-08

Nedtages: 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05

Anslås: 2019-02-08

Nedtages: 2019-03-04

Byggnadsnämnden 2019-01-31

Anslås: 2019-02-08

Nedtages: 2019-03-02

Byggnadsnämnden 2019-01-31

Anslås: 2019-02-08

Nedtages: 2019-03-02

Protokoll kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-30.pdf

Anslås: 2019-02-06

Nedtages: 2019-02-28

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2019-02-05

Anslås: 2019-02-06

Nedtages: 2019-03-03

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2019-02-12

Anslås: 2019-02-13

Nedtages: 2019-03-08

Nämnden för arbete och välfärd 2019-01-30, omedelbar justering

Anslås: 2019-01-30

Nedtages: 2019-02-21

Nämnden för arbete och välfärd 2019-01-30

Anslås: 2019-02-04

Nedtages: 2019-02-26

Arbete och välfärds individutskott 2019-02-08

Anslås: 2019-02-11

Nedtages: 2019-03-05

Arbete och välfärds individutskott

Anslås: 2019-02-19

Nedtages: 2019-03-11

Protokoll omsorgsnämnden 2019-02-06

Anslås: 2019-02-19

Nedtages: 2019-03-13

Protokoll TNAU 14 februari

Anslås: 2019-02-19

Nedtages: 2019-03-12

Utbildningsnämnden 2019-01-23 omedelbar justering

Anslås: 2019-01-23

Nedtages: 2019-02-28

Utbildningsnämnden 2019-01-23 omedelbar justering

Anslås: 2019-01-23

Nedtages: 2019-02-28

UN Anslagsbevis 2019-01-23 Fullständigt protokoll.pdf

Anslås: 2019-02-04

Nedtages: 2019-03-08

UN Protokoll 2019-01-23.pdf

Anslås: 2019-02-04

Nedtages: 2019-03-08

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-06

Anslås: 2019-02-12

Nedtages: 2019-03-12

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-06

Anslås: 2019-02-12

Nedtages: 2019-03-12

UN Anslagsbevis 2019-02-18

Anslås: 2019-02-19

Nedtages: 2019-03-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Kommunens revisorer 2019-02-04

Anslås: 2019-02-07

Nedtages: 2019-03-01

Kommunens revisorer 2019-02-05

Anslås: 2019-02-11

Nedtages: 2019-03-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Politik och demokrati