Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård.

Med hemsjukvården kan du få vård hemma både under en kortare eller längre period. Det är legitimerad sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till hemsjukvård.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemsjukvården kan till exempel hjälpa dig med att

  • lägga om sår
  • medicinera
  • ta prover
  • prova ut hjälpmedel och inkontinensprodukter
  • rehabilitering

Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, omvårdnadsmedarbetare, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Sjuksköterska och omvårdnadsmedarbetare finns tillgängliga dygnet runt.

Hur får jag hemsjukvård?

Om du behöver sjukvård i hemmet kontaktar du Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00. De hjälper dig att få tala med en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som jobbar i det område där du bor. Legitimerad sjukvårdspersonal bestämmer sedan en träff med dig för att bedöma om du har rätt till hemsjukvård eller inte.

Vad kostar hemsjukvården?

Du betalar en avgift för hemsjukvården. Avgiften ingår inte i Region Kronobergs högkostnadsskydd. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. Du får ett brev med ett beslut som talar om hur mycket din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Stöd och omsorg