Äldreomsorg

Du som äldre kan få råd och hjälp av kommunen. Du kan till exempel få hjälp av hemtjänsten, färdiglagad mat hemkörd till din bostad eller ett larm i hemmet för att du ska känna dig trygg. 

Du måste själv ansöka om det stöd du behöver. Under hjälp och stöd hittar du information om vilken hjälp du kan få, hur du gör för att för att få hjälp och vart du vänder dig i olika frågor. Här finns också information om aktiviteter för äldre, till exempel träffpunkter och stöd för anhöriga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2017
Stöd och omsorg