Rehabilitering

Rehabilitering är en form av träning för dig som har en funktionsnedsättning och är till för att du ska kunna återfå eller behålla din funktionsförmåga så att du kan klara av din vardag.

Hur får jag rehabilitering?

Om du behöver rehabilitering kan du ringa till kommunrehab och prata med en fysioterapeut eller arbetsterapeut. De bedömer om du har behov av rehabilitering och i så fall på vilket sätt.

Vad kan jag få för hjälp?

Rehabiliteringen kan bestå av träning, rådgivning, behandling eller att prova ut olika former av hjälpmedel. Det är ofta hemtjänstpersonal eller en närstående som får instruktion om din träning och hjälper dig med den.

Dagrehab

Dagrehab vänder sig till personer över 65 år som har behov av rehabilitering samt till personer i yrkesverksam ålder med neurologiska sjukdomar eller förvärvade hjärnskador.

På Evelids Dagrehab arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabassistent. Träningen sker i grupp och målet är att man ska bevara eller öka sin självständighet i vardagen, för att stimulera kvarboende. Träningen på Dagrehab är under en begränsad period 1-2 gånger i veckan.

Anmäl intresse till Kommunrehabs distriktsarbetsterapeut eller distriktsfysioterapeut, via kommunens kontaktcenter.

Dagrehab finns på bottenvåningen av Evelids särskilda boende, Neptunusvägen 2 i Växjö.

Den tidigare verksamheten Diamanten ingår från och med 1 januari 2017 i dagrehabs verksamhet.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för den hjälp du får. Avgiften ingår inte i Region Kronobergs högkostnadsskydd. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett.

Du får ett brev med ett beslut som talar om hur mycket din avgift blir. Beslutet kan överklagas. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Stöd och omsorg