Familjebehandling och rådgivning

Vid Familjehuset och Tidiga insatser kan barnfamiljer få stöd och rådgivning i frågor som gäller familjelivet.

Familjehuset

På Familjehuset arbetar vi med familjebehandling i öppenvård utifrån ett uppdrag av utredande socialsekreterare. På Familjehuset kan familjer med barn i åldrarna 0-12 år få stöd och hjälp i frågor som gäller familjelivet.

För att utveckla familjens kraft till ett självständigt liv vill vi stärka det som redan fungerar bra i familjen. Det är viktigt att alla i familjen får komma till tals. Genom att ställa frågor till var och en kan vi hjälpa din familj att få syn på nya lösningar.

Vi erbjuder även föräldrautbildningar, föräldragrupper och umgängesgrupper.

Familjehuset ligger på Kastanjevägen 11 på Gamla Norr i Växjö.

Hur gör jag om min familj behöver stöd?

Om du och din familj behöver stöd kontaktar du en socialsekreterare på avdelningen barn och familj som träffar dig för att bedöma om Familjehuset är det bästa för din familj just nu. På vilket sätt vi arbetar för att stödja din familj och under hur lång tid vi har kontakt varierar utifrån era behov och förutsättningar.

Vårt stöd kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Familjehusets trädgård

Här finns en trädgård som är i typisk funkisstil. Den har nästan sett likadan ut sedan 50-talet, men de senaste åren har trädgården restaurerats och förnyats på olika sätt. Bland annat har ett familjeäppelträd planterats.

På baksidan, som ligger mot en park med gamla höga lönnar och lindar, växer bärbuskar, paradisäpplen och gammaldags buskrosor. På en höjd i parken ligger en galgbacke som är från 1700-talet. Galgbacken är kulturminnesmärkt.

Området kallas för Lyckans höjd och ligger på Kastanjevägen 11 på Gamla Norr i Växjö.

Tidiga insatser - Barnens bästa

Vi inom Tidiga insatser arbetar på uppdrag av ditt barn och dig som förälder – för ditt barns bästa. Vi arbetar rådgivande och förebyggande och har, precis som du, målet att ditt barn ska må bra. Men även att ditt barn ska klara av sin skolgång på ett bra sätt, nu eller så småningom.

Du och ditt barn kan få råd och stöd individuellt eller i grupp i någon av våra föräldrautbildningar eller barngrupper. Vid behov arbetar vi också i nära samarbete med barnhälsovård (BVC), förskola och skola. Vi kan finnas med vid möten eller ge råd och stöd till personalen.

Kontakten med oss i Tidiga insatser är frivillig. När vi träffas gör vi ingen registrering och vi skriver inte några journaler.

Vi har tystnadsplikt men har en skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om vi känner oro för ett barn. Anmälningsskyldigheten gäller för oss precis som för alla som arbetar med barn.

Hur gör jag om min familj behöver råd och stöd?

Om du som förälder har frågor kring ditt barn eller ditt föräldraskap kan du vända dig direkt till oss i Tidiga insatser. Det kan till exempel vara frågor om hur du kan förbättra relationen med ditt barn eller hur du kan göra för att hitta sätt att minska konflikter i din familj.

Välkommen att kontakta oss

Araby

Camilla Kronholm
Telefon: 0470-415 25
E-post: camilla.kronholm@vaxjo.se

Helena Hjertberg
Telefon: 0470-435 21
E-post: helena.hjertberg@vaxjo.se

Johan Hultmark
Telefon: 0470-430 92
E-post: johan.hultmark@vaxjo.se

Sandra Hanna
Telefon: 0470-79 62 42
E-post: sandra.hanna@vaxjo.se


Braås

Simon de Vos
Telefon: 0470-439 63
E-post: simon.devos@vaxjo.se


Lammhult

Louise Eriksson
Telefon: 0470-431 97
E-post: louise.eriksson@vaxjo.se


Teleborg

Sara Ericsson
Telefon: 0470-415 37
E-post: sara.ericsson@vaxjo.se


Enhetschef

Magnus Wibert
Telefon: 0470-437 83
E-post: magnus.wibert@vaxjo.se

Bor du i någon annan stadsdel eller på någon annan ort i Växjö kommun är du naturligtvis också välkommen att kontakta oss.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018