Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbiblioteksforum. 

Utbildningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Camilla Holmqvist som ansvarar för kontorets interna arbete och utveckling.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: utbildningsforvaltningen@vaxjo.se 

Förvaltningschef

Camilla Holmqvist, camilla.holmqvist@vaxjo.se

Verksamhetschef

Anders Elingfors, anders.elingfors@vaxjo.se

Avdelningschef personal och kompetensförsörjning

Johan Arvung, johan.arvung@vaxjo.se

Avdelningschef utveckling och kommunikation

Jessica Karlsson, jessica.karlsson2@vaxjo.se

Avdelningschef ekonomi och administration

Anna Rosander, anna.rosander@vaxjo.se

Avdelningschef likvärdighet och analys

Camilla Holmqvist, camilla.holmqvist@vaxjo.se

Områdeschefer

Områdeschef centrum

Roland Hybelius roland.hybelius@vaxjo.se

Områdeschef gymnasiet 

Klas Gummeson klas.gummeson@vaxjo.se

Områdeschef norra 

Tillförordnad områdeschef från den 2 februari till och med den 30 april:
Eva Branje eva.branje@vaxjo.se
Områdeschef från den 1 maj:
Caroline Hedenbergh caroline.hedenbergh@vaxjo.se

Områdeschef södra

Henrick Caesar, henrick.caesar@vaxjo.se

Områdeschef västra 

Anders Tjäder anders.tjader@vaxjo.se

Områdeschef östra

Gunilla Gustafson gunilla.gustafson@vaxjo.se

För att komma i kontakt med ovanstående personer eller medarbetarna på avdelningarna, kontakta kontaktcenter nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Politik och demokrati