Mångfald - våra olikheter

Växjö kommun ska vara förebild och föregångare när det gäller arbetet med mångfald, antidiskriminering och mänskliga rättigheter.

Mångfaldspris 2018

Senast den 16 april vill Växjö kommun få in förslag på kandidater som är värda att få mångfaldspriset som är tvådelat:

- Ett för samhällsperspektivet: Ett sammanhållet Växjö för företag, organisationer och enskilda personer. Priset delas ut på nationaldagen den 6 juni 2018.

- Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser. Priset delas ut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj 2018.

Läs mer mångfaldspriset

Kommunens arbete för mångfald

Människor med olika bakgrund bidrar till mångfald och städer som präglas av mångfald är dynamiska, kreativa och har hög tillväxt. Mångfalden lockar kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur driver utvecklingen framåt. Där olikheter omfamnas kan såväl människorna som ekonomin växa.

Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika värde, rättigheter och möjligheter för alla människor är normen. Växjö kommun arbetar aktivt för att förverkliga visionen om en sammanhållen kommun för alla växjöbor. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet. Vi ska tillsammans med alla växjöbor göra Växjö till en kommun som står upp för alla människors lika värde. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt att vara sig själva.

Samverkan och arbete kring mångfald och interkulturell kunskap behöver prioriteras för att bidra till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Hållbarhet och miljö